m

Privacy Policy

Privacyverklaring
Dance Studio Nexxed, gevestigd aan Julianastraat 1B 2161 RA
Lisse, is verantwoordelijk voor de verwerking van
persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens:
www.nexxed.nl
Julianastraat 1B
2161RA Lisse
+31628259545

Persoonsgegevens die wij verwerken
Dance Studio Nexxed verwerkt uw persoonsgegevens doordat u
gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons
verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij
verwerken:
Voor- en achternaam
Geslacht
Geboortedatum
Adresgegevens
Telefoonnummer
E-mailadres
Gegevens over uw activiteiten op onze website

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij
verwerken

Dance Studio Nexxed verwerkt de volgende bijzondere en/of
gevoelige persoonsgegevens van u:
gegevens van personen jonger dan 16 jaar:
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te
verzamelen over website bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar.
Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen
echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden
ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van
hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen
verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van

overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke
gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan
contact met ons op via info@nexxed.nl, dan verwijderen wij deze
informatie.


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij
persoonsgegevens verwerken

Dance Studio Nexxed verwerkt uw persoonsgegevens voor de
volgende doelen:
Het voeren van de administratie voor de danslessen die gevolgd
worden
Het afhandelen van uw betaling
Verzenden van onze nieuwsbrief
U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze
dienstverlening uit te kunnen voeren
Dance Studio Nexxed verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier
wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben
voor onze belastingaangifte.
Als U de gemelde gegevens niet wilt verstrekken, kan Dance Studio
Nexxed de diensten niet naar behoren uitvoeren.

Geautomatiseerde besluitvorming
Dance Studio Nexxed neemt niet op basis van geautomatiseerde
verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen
kunnen hebben voor personen.


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Dance Studio Nexxed bewaart uw persoonsgegevens niet langer
dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw
gegevens worden verzameld.


Delen van persoonsgegevens met derden
Dance Studio Nexxed verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als
dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om
te voldoen aan een wettelijke verplichting.


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Dance Studio Nexxed gebruikt alleen technische en functionele
cookies. en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw

privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste
bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet
of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor
de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze
zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden
bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee
onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies
door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies
meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is
opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.
Dance Studio Nexxed maakt ook gebruik van beeld opnames die
geplaatst kunnen worden op Social Media zoals Facebook of
Instagram.
Deze beeld opnames worden door ons gebruikt om te laten zien
waar wij mee bezig zijn. Natuurlijk gaan wij zorgvuldig om met het
foto- en beeldmateriaal. Wij plaatsen geen foto’s en video’s
waardoor de betrokken personen schade kunnen ondervinden. Te
allen tijde kan er ook gevraagd worden om bepaalde foto- en
beeldmateriaal te willen verwijderen. Dit kan door contact met ons
op te nemen via info@nexxed.nl


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren
of te verwijderen. Daarnaast hebt u het recht om uw eventuele
toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar
te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door
Dance Studio Nexxed en heeft u het recht op
gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een
verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u
beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u
genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage,
correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw
persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of
bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar
info@nexxed.nl


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Dance Studio Nexxed neemt de bescherming van uw gegevens
serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies,
onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en

ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw
gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van
misbruik, neem dan contact op via info@nexxed.nl

Close

Dance Studio Nexxed
Julianastraat 1B
2161 RA Lisse
info@nexxed.nl

Our socials